Kortdurende Psychodynamische therapie

In deze behandeling wordt gekeken hoe de huidige klachten verband hebben met de levensomstandigheden, de huidige relaties, vroegere ervaringen en de wijze waarom mensen naar zichzelf kijken. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het hier en nu, maar er wordt onderzocht welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de achtergronden van het gedrag, worden ondermijnende gedachten en onverwerkte emoties sneller herkend en ontstaat er ruimte voor gedragsveranderingen.