Visitatiedocument

Op 15 maart 2017 heeft D. Boumans van de Perspectiefpraktijk deelgenomen  aan het vijfjaarlijkse visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

LVVP visitatiecertificaat