Cognitieve Gedragstherapie/Rationeel-emotieve therapie (RET)

Deze gestructureerde therapievorm is op het heden en de toekomst gericht. Er wordt onderzocht hoe een situatie tot bepaalde gedachten, gevoelens en uiteindelijk tot gedrag leidt. Irrationele gedachten die ten grondslag liggen aan disfunctioneel gedrag worden vervangen door meer realistische gedachten.

Zie verder: www.vcgt.nl

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Het uitgangspunt in deze therapievorm is dat niet de gebeurtenissen of problemen bepalen hoe je je voelt, maar de gedachte over die situatie. De overtuigingen die hier ten grondslag aan liggen kun je leren onderzoeken en beïnvloeden, zodat je je beter, positiever voelt.

Zie verder: www.therapiehulp.nl/psychotherapie/ret