Tarieven & vergoedingen consulten

Bij Perspectief werken verschillende disciplines, worden verschillende behandelmethoden gebruikt en  worden de kosten op verschillende manieren in rekening gebracht. We bieden zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De zorg voor kinderen en jongeren wordt sinds 1 januari 2015 niet meer vergoedt door de zorgverzekering, maar door de gemeente. Perspectief heeft met de gemeente Amsterdam (waaronder Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouder Amstel) een contract afgesloten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van het Ouder Kind Team (OKT) of de huisarts/medisch specialist noodzakelijk. Voor de hulp aan kijnderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

De behandeling wordt overgenomen door de zorgverzekering als de jongere gedurende de behandeling 18 jaar wordt.

Volwassenen

De psychologische zorg voor volwassenen valt binnen de basisverzekering, mits u een verwijsbrief van uw huisarts of medische specialist heeft. Perspectief heeft met alle zorgverzekeraars (Achmea, CZ, VGZ, Menzis, Multizorg, DSW en de Friesland (en alle verzekeraars die onder deze koepels vallen) een contract. Na afloop van de behandeling worden de kosten in rekening gebracht bij uw zorgverzekering. Het verplicht eigen risico wordt door de zorgverzekering met u verrekend. In 2020 is het eigen risico €385,-

N.B In 2020 heeft Perspectief géén contract afgesloten met Caresq, een nieuwe zorginkoper voor de labels Promovendum, National Academic en Besured

Sommige zorgverzekeraars hanteren een maximumbudget. Als Perspectief dit budget heeft bereikt kunt u de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is dan afhankelijk van uw polis welk percentage u vergoedt krijgt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Relatietherapie en arbeidsgerelateerde problematiek worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms zijn er wel mogelijkheden vanuit het aanvullende pakket. Natuurlijk kunt u de kosten ook zelf betalen.

Coaching

Coachingsgesprekken worden soms vergoed via het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. Indien u een eigen bedrijf heeft zijn de kosten van coaching aftrekbaar bij de belasting. U kunt ook uw werkgever benaderen voor vergoedingen. Kosten coaching €95,- (excl. 21% BTW)

Tarieven

Individuele gesprekken (50 minuten) €95,00 (GZ-psycholoog)

€110,- (klinisch psycholoog)

Relatie/gezinstherapie (100 minuten) dubbel consult
Huisbezoek dubbel consult
E-consult (15 min) €25,-
Telefonisch contact (15 min) €25,-
Uitwerking van onderzoek of vragenlijsten €65,- per uur
Rapportage bedrijfsarts e.d. met toestemming van cliënt. Deze tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, verslaglegging. €82,02 declaratiecode 119052 NZA
Niet komen bij een afspraak.
Tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kunt u zonder kosten afzeggen.
€60,-