Tarieven & vergoedingen consulten

We bieden basisGGZ, specialistische GGZ en jeugdGGZ. Bij Perspectief werken verschillende disciplines, er worden verschillende behandelmethoden gebruikt en de kosten worden op verschillende manieren in rekening gebracht.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De zorg voor kinderen en jongeren wordt sinds 1 januari 2015 niet meer vergoedt door de zorgverzekering, maar door de gemeente. Perspectief heeft met de gemeente Amsterdam een contract afgesloten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van het Ouder Kind Team (OKT) of de huisarts/medisch specialist noodzakelijk. Voor de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

De behandeling wordt overgenomen door de zorgverzekering als de jongere gedurende de behandeling 18 jaar wordt.

Volwassenen

De psychologische zorg voor volwassenen valt binnen de basisverzekering, mits u een verwijsbrief van uw huisarts of medische specialist heeft. Perspectief heeft met bijna alle zorgverzekeraars (Achmea, CZ, VGZ, Menzis, ASR, DSW, ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid  (en alle verzekeraars die onder deze koepels vallen) een contract. We hebben geen contract met Caresq (labels Promovendum, National Academic en Besured). Een overzicht van alle gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u onder aan deze pagina.

Sinds januari 2022 wordt de GGZ bekostigd op basis van het zorgprestatiemodel. De verschillende onderdelen van de behandeling (zoals intake, diagnostiek, consult) worden als zorgprestaties maandelijks  in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Het verplicht eigen risico van €385,- wordt door uw zorgverzekeraar per kalenderjaar met u verrekend.

Sommige zorgverzekeraars hanteren een maximumbudget. Als Perspectief dit budget heeft bereikt kunt u de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is dan afhankelijk van uw polis welk percentage u vergoedt krijgt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Slaapproblemen, aanpassingsproblemen, relatietherapie, arbeidsgerelateerde problematiek en specifieke fobieën worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms zijn er wel mogelijkheden vanuit het aanvullende pakket (Niet vergoede zorg NVZ). Natuurlijk kunt u de kosten ook zelf betalen.  U hebt voor deze zorg geen verwijsbrief nodig van de huisarts en het eigen risico wordt niet aangesproken.

Coaching

Coachingsgesprekken worden soms vergoed via het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. Indien u een eigen bedrijf heeft zijn de kosten van coaching aftrekbaar bij de belasting. Kosten coaching €130,- /60 min. (excl. 21% BTW). Als zelfstandige (ZZP) zijn de kosten vaak aftrekbaar! Werkgevers zijn ook vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Wanneer de werkgever de sessie betaalt, is er sprake van een dienst en moet er Btw over berekend worden. Het tarief voor werkgevers is €165,- exclusief 21% Btw.

Tarieven (conform NZA)

Individuele gesprekken  (60 min, incl. indirecte tijd/rapportage) €143,71,-
Intake, relatie/gezinsgesprek (60 minuten) €163,37,-
Huisbezoek toeslag €30,75
E-consult (15 min) / Telefonisch contact (15 min) €35,-
Coaching (60 min) €130,-
Niet vergoede zorg (NVZ) €117,33
Rapportage bedrijfsarts e.d. met toestemming van cliënt. Deze tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, verslaglegging. €91,78 prestatiecode OV0018 NZA
Niet komen bij een afspraak.
Tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kunt u zonder kosten afzeggen.
€60,-

Verzekeraars

3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV
3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
3358 De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
7125 Groep Buitenlands Recht, Zilveren Kruis
8958 Aevitae (Avéro Achmea)
8971 One underwriting Health B.V. (Zilveren Kruis)
9086 Pro Life Zorgverzekeringen
0101 N.V. Univé Zorg
0699 IZA Zorgverzekeraar NV
0736 NV Zorgverzekeraar UMC
3334 IZA-VNG
3361 ZEKUR
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
0104 Nationale-Nederlanden Zorg
0201 OHRA Ziektekostenverzekering N.V.
7119 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua
9664 Centrale verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA
3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V.
3333 Anderzorg N.V.
3344 in Twente Zorgverzekeraar
3355 Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
7029 OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.
7037 Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.
3347 Eno Zorgverzekeraar N.V.

0403 ASR Ziektekostenverzekeringen
3336 Ditzo Zorgverzekering
3346 InsureToStudy
3349 StudentsInsured
9018 De Amersfoortse
3344 in Twente Zorgverzekeraar
7029 OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.
7037 Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.
3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar
7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA