Tarieven & vergoedingen consulten

We bieden basisGGZ en specialistische GGZ. Bij Perspectief werken verschillende disciplines, er worden verschillende behandelmethoden gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De zorg voor kinderen en jongeren wordt sinds 1 januari 2015 niet meer vergoedt door de zorgverzekering, maar door de gemeente. Vanaf januari 2024 heeft de gemeente Amsterdam besloten om enkel contracten aan te gaan met de grote jeugdhulpaanbieders. Als gevolg hiervan kunnen we geen vergoede zorg bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. Zelf betalen blijft een mogelijkheid.

Volwassenen

De psychologische zorg voor volwassenen (vanaf 18 jaar en ouder) valt binnen de basisverzekering, mits u een verwijsbrief van uw huisarts of medische specialist heeft. Perspectief heeft met  alle zorgverzekeraars (Achmea, CZ, VGZ, Menzis, ASR, DSW, ENO, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Caresq  (en alle verzekeraars die onder deze koepels vallen) een contract. Een overzicht van alle gecontracteerde zorgverzekeraars vindt u onder aan deze pagina.

Sinds januari 2022 wordt de GGZ bekostigd op basis van het zorgprestatiemodel. De verschillende onderdelen van de behandeling (zoals intake, diagnostiek, consult) worden als zorgprestaties maandelijks  in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Het verplicht eigen risico van €385,- wordt door uw zorgverzekeraar per kalenderjaar met u verrekend.

Sommige zorgverzekeraars hanteren een maximumbudget. Als Perspectief dit budget heeft bereikt kunt u de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is dan afhankelijk van uw polis welk percentage u vergoedt krijgt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Slaapproblemen, aanpassingsproblemen, relatietherapie, arbeidsgerelateerde problematiek en specifieke fobieën worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms zijn er wel mogelijkheden vanuit het aanvullende pakket (Niet vergoede zorg NVZ). Natuurlijk kunt u de kosten ook zelf betalen.  U hebt voor deze zorg geen verwijsbrief nodig van de huisarts en het eigen risico wordt niet aangesproken.

Tarieven (conform NZA)

Individuele gesprekken  (60 min, incl. indirecte tijd/rapportage) €161,64 * / €212,- **
Intake, relatie/gezinsgesprek (75 minuten) €195,- * / €230,- **
Huisbezoek toeslag €45,-
E-consult (15 min) / Telefonisch contact (15 min) €40,41
Supervisie (45 min) €130,-
Niet komen bij een afspraak.
Tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kunt u zonder kosten afzeggen.
€60,-
Rapportage bedrijfsarts e.d. met toestemming van cliënt. Deze tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, verslaglegging. €104,69 prestatiecode OV0018 NZA
* GZ-psycholoog

** Klinisch psycholoog

Verzekeraars

3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV
3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.
3358 De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
7125 Groep Buitenlands Recht, Zilveren Kruis
8958 Aevitae (Avéro Achmea)
8971 One underwriting Health B.V. (Zilveren Kruis)
9086 Pro Life Zorgverzekeringen
0101 N.V. Univé Zorg
0699 IZA Zorgverzekeraar NV
0736 NV Zorgverzekeraar UMC
3334 IZA-VNG
3361 ZEKUR
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
0104 Nationale-Nederlanden Zorg
0201 OHRA Ziektekostenverzekering N.V.
7119 OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua
9664 Centrale verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA
3332 Menzis Zorgverzekeraar N.V.
3333 Anderzorg N.V.
3344 in Twente Zorgverzekeraar
3355 Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
7029 OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.
7037 Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.
3347 Eno Zorgverzekeraar N.V.

0403 ASR Ziektekostenverzekeringen
3336 Ditzo Zorgverzekering
3346 InsureToStudy
3349 StudentsInsured
9018 De Amersfoortse
3344 in Twente Zorgverzekeraar
7029 OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.
7037 Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.
3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar
7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA