Tarieven & vergoedingen consulten

Bij Perspectief werken verschillende disciplines, worden verschillende behandelmethoden gebruikt en  worden de kosten op verschillende manieren in rekening gebracht. We bieden zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De zorg voor kinderen en jongeren wordt sinds 1 januari 2015 niet meer vergoedt door de zorgverzekering, maar door de gemeente. Perspectief heeft met de gemeente Amsterdam (waaronder Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouder Amstel) een contract afgesloten. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van het Ouder Kind Team (OKT) of de huisarts/medisch specialist noodzakelijk. Voor de hulp aan kijnderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

De behandeling wordt overgenomen door de zorgverzekering als de jongere gedurende de behandeling 18 jaar wordt.

Volwassenen

De psychologische zorg voor volwassenen valt binnen de basisverzekering, mits u een verwijsbrief van uw huisarts of medische specialist heeft. Perspectief heeft met bijna alle zorgverzekeraars (Achmea, CZ, VGZ, Menzis, Multizorg, DSW en de Friesland (en alle verzekeraars die onder deze koepels vallen) een contract. Na afloop van de behandeling worden de kosten in rekening gebracht bij uw zorgverzekering. Het verplicht eigen risico wordt door de zorgverzekering met u verrekend. In 2020 is het eigen risico €385,-

N.B In 2020 heeft Perspectief géén contract afgesloten met Caresq, een nieuwe zorginkoper voor de labels Promovendum, National Academic en Besured

Sommige zorgverzekeraars hanteren een maximumbudget. Als Perspectief dit budget heeft bereikt kunt u de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is dan afhankelijk van uw polis welk percentage u vergoedt krijgt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Slaapproblemen, aanpassingsproblemen, relatietherapie, arbeidsgerelateerde problematiek en specifieke fobieën worden niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms zijn er wel mogelijkheden vanuit het aanvullende pakket. Natuurlijk kunt u de kosten ook zelf betalen. Voor deze Niet Vergoede Zorg (NVO) wordt €110,- per sessie in rekening gebracht. U hebt voor deze zorg geen verwijsbrief nodig van de huisarts en herenigen risico wordt niet aangesproken.

Werkgevers zijn ook vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Als zelfstandige (ZZP) zijn de kosten vaak aftrekbaar!

Wanneer de werkgever de sessie betaalt, is er sprake van een dienst en moet er Btw over berekend worden. Het tarief voor werkgevers is €150 exclusief 21% Btw.

Coaching

Coachingsgesprekken worden soms vergoed via het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. Indien u een eigen bedrijf heeft zijn de kosten van coaching aftrekbaar bij de belasting. U kunt ook uw werkgever benaderen voor vergoedingen. Kosten coaching €110,- (excl. 21% BTW)

Tarieven

Individuele gesprekken (Coaching, NVO) (60 min. directe tijd, 10 min indirecte tijd) €110,-
Intake, relatie/gezinstherapie (100 minuten) dubbel consult
Huisbezoek dubbel consult
E-consult (15 min) €27,50
Telefonisch contact (15 min) €27,50
Uitwerking van onderzoek of vragenlijsten €65,- per uur
Rapportage bedrijfsarts e.d. met toestemming van cliënt. Deze tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, verslaglegging. €85,09 declaratiecode 119052 NZA
Niet komen bij een afspraak.
Tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kunt u zonder kosten afzeggen.
€60,-

Behandelaanbod binnen de Basis GGZ

Hoe wordt een behandeling ‘berekend’?
In het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt bij welk behandeltraject je zorgvraag het beste past Kort (ongeveer 294 minuten), Middel (ongeveer 495 minuten) en Intensief (ongeveer 750 minuten). Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, (test) diagnostiek en verslaglegging; dit wordt directe en indirecte tijd genoemd. Alle tijd die je behandelaar aan je besteedt wordt in minuten bij elkaar opgeteld en dat bepaalt de duur en de prijs van het traject. De praktijk volgt de vastgestelde maximale BGGZ tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook bij het OVP tarief.

Kort, tot 294 minuten (behandel- en administratietijd)
€ 503,47
Middel, tot 495 minuten (behandel- en administratietijd)
€ 853,38
Intensief, tot 750 minuten (behandel- en administratietijd)
€ 1.383,65
Onvolledig behandeltraject, tot 120 minuten**
€ 219,78
OVP (onverzekerd product)/ losse sessie, 45 minuten
€ 110,00

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is

Corona/Covid-19: hoe gaat Perspectief om met de recente maatregelen?

We volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van onze beroepsvereniging LVVP.

Alle intake en behandelgesprekken vinden plaats face-to-face of  via beeldbellen met behulp van ClickDoc Videoconsult. Kies je voor beeldbellen, dan ontvang je via dit systeem een mail met een link en een code waarmee je kunt inloggen.  In de virtuele wachtruimte word je dan ‘opgehaald’ door je behandelaar. Alles wat je nodig hebt is goede WiFi, een computer of laptop met camera en geluid, het liefst oortjes of een koptelefoon en een rustige ruimte.

We werken met een EMDR Online programma, dus ook EMDR is via beeldbellen mogelijk.

Voor vragen kun je contact opnemen met je behandelaar  of via info@perspectiefpraktijk.nl.