Therapievormen en behandeling

Vanwege de Corona-crisis bieden we momenteel online therapie (ook EMDR).

In het eerste gesprek (intakegesprek) worden de klachten in kaart gebracht en wordt nagegaan wat u in het verleden heeft gedaan om uw klachten te verhelpen. Op basis van uw klachten en uw voorgeschiedenis wordt een indicatie en behandelplan opgesteld. Samen met uw behandelaar bespreekt u welk doel u wilt bereiken en welke therapievorm hiervoor het meest geschikt is. Vaak worden verschillende methodieken gecombineerd. Ook zijn er mogelijkheden om met e-health modules aan de slag te gaan of deel te nemen aan een cursus of training. (Voor meer informatie over zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules kunt u kijken op https://ggzstandaarden.nl).

We werken systemisch, dwz we hebben oog voor uw leefomgeving en belangrijke mensen in uw omgeving. Indien gewenst kan uw partner (of belangrijke andere mensen) bij uw behandeling betrokken worden; hetzelfde geldt voor uw kinderen. In de intakefase wordt met u besproken welke belangrijke anderen op welk moment bij de behandeling betrokken worden.

Bij de behandeling van kinderen (tot 16 jaar) wordt samen met de ouders een behandelplan opgesteld. Hierin wordt bepaald op welke manier en op welke momenten de ouders bij de behandeling worden betrokken. Jongeren ouder dan 16 jaar hoeven conform WGBO-wetgeving hun ouders niet bij de behandeling te betrekken. Wij adviseren jongeren echter om hun ouders wel bij de behandeling te betrekken en hierover afspraken te maken.

Aan het begin én aan het einde van de behandeling vult u een vragenlijst in (SQ-48). Deze vragenlijst helpt om meer inzicht in uw klachten te krijgen en met behulp van deze lijst kan de voortgang van de behandeling geëvalueerd worden.

De verwijsbrief van uw huisarts of het Ouder-Kind-Team wordt ge-upload in ons elektronisch cliëntdossier. Na afloop van de behandeling wordt in overleg met u een afsluitbericht voor uw huisarts opgesteld. Dit wordt via zorgmail op een veilige manier naar uw huisarts gemaild. Alleen met uw (schriftelijke) toestemming en bij minderjarige kinderen met toestemming van de ouders, wordt informatie uitgewisseld met derden.

We zijn een kleine groepspraktijk. We werken samen met huisartsen, hulpverleners in de regio en gespecialiseerde GGZinstellingen. Als we denken dat een andere hulpverlener of instelling u beter kan helpen, verwijzen we u door. Natuurlijk alleen als u daar toestemming voor geeft. 

Té complexe problematiek kunnen wij niet aan. We stellen als voorwaarde dat clienten een dagritme én dagbesteding hebben, ze een dak boven hun hoofd hebben, over inkomen beschikken en ze in staat zijn om afspraken na te komen.

Corona/Covid-19: hoe gaat Perspectief om met de recente maatregelen?

Alle intake en behandelgesprekken worden voorgezet via beeldbellen met behulp van het programma Zoom. Je ontvangt van je behandelaar via mail een link met je afspraak waarop je kunt wachten in de virtuele wachtruimte.

Alles wat je nodig hebt is goede WiFi, laptop met camera en geluid, het liefst oortjes en een rustige ruimte. Download Zoom en de behandelaar stuurt je een link voor de afspraak waarop je kunt wachten in de virtuele wachtruimte.

We hebben een EMDR Online programma aangeschaft, dus ook EMDR trajecten kunnen gecontinueerd worden

Voor vragen kan je contact opnemen met je behandelaar of met info@perspectiefpraktijk.nl