Therapievormen en behandeling

In het eerste gesprek (intakegesprek) worden de klachten in kaart gebracht en wordt nagegaan wat u in het verleden heeft gedaan om uw klachten te verhelpen. Op basis van uw klachten en uw voorgeschiedenis wordt een indicatie en behandelplan opgesteld. Samen met uw behandelaar bespreekt u welk doel u wilt bereiken en welke therapievorm hiervoor het meest geschikt is. Vaak worden verschillende methodieken gecombineerd.

(Voor meer informatie over zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules kunt u kijken op https://ggzstandaarden.nl)

Aan het begin én aan het einde van de behandeling vult u een vragenlijst in (SQ-48). Deze vragenlijst helpt om meer inzicht in uw klachten te krijgen en met behulp van deze lijst kan de voortgang van de behandeling geëvalueerd worden.

De verwijsbrief van uw huisarts of het Ouder-Kind-Team wordt ge-upload in ons elektronisch cliëntdossier. Na afloop van de behandeling wordt in overleg met u een afsluitbericht voor uw huisarts opgesteld. Dit wordt via zorgmail op een veilige manier naar uw huisarts gemaild. Alleen met uw (schriftelijke) toestemming en bij minderjarige kinderen met toestemming van de ouders, wordt informatie uitgewisseld met derden.