Therapievormen en behandeling

Vanwege de Corona-crisis volgen we de RIVM regels bij face to face afspraken. Daarnaast  bieden we ook online therapie (waaronder EMDR).

In het eerste gesprek (intakegesprek) worden de klachten in kaart gebracht en wordt nagegaan wat u in het verleden heeft gedaan om uw klachten te verhelpen. De behandelaar bepaalt het zorgvraagtype en stelt samen met u een behandelplan op. In het behandelplan wordt de diagnose geformuleerd, de doelen die u wilt bereiken, de therapievorm en de duur van de behandeling. Vaak worden verschillende methodieken gecombineerd. Ook zijn er mogelijkheden om met e-health modules aan de slag te gaan of deel te nemen aan een cursus of training. (Voor meer informatie over zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules kunt u kijken op https://ggzstandaarden.nl).

We werken systemisch, dwz we hebben oog voor uw leefomgeving en belangrijke mensen in uw omgeving. Indien gewenst kan uw partner (of belangrijke andere mensen) bij uw behandeling betrokken worden; hetzelfde geldt voor uw kinderen. In de intakefase wordt met u besproken welke belangrijke anderen op welk moment bij de behandeling betrokken worden.

Bij de behandeling van kinderen (tot 16 jaar) wordt samen met de ouders een behandelplan opgesteld. Hierin wordt bepaald op welke manier en op welke momenten de ouders bij de behandeling worden betrokken. Jongeren ouder dan 16 jaar hoeven conform WGBO-wetgeving hun ouders niet bij de behandeling te betrekken. Wij adviseren jongeren echter om hun ouders wel bij de behandeling te betrekken en hierover afspraken te maken.

Aan het begin én aan het einde van de behandeling vult u een vragenlijst in (SQ-48). Deze vragenlijst helpt om meer inzicht in uw klachten te krijgen en met behulp van deze lijst kan de voortgang van de behandeling geëvalueerd worden. Voor kinderen en hun ouders gebruiken we de SDQ.

De verwijsbrief van uw huisarts of het Ouder-Kind-Team wordt ge-upload in ons elektronisch cliëntdossier. Na afloop van de behandeling wordt in overleg met u een afsluitbericht voor uw huisarts opgesteld. Dit wordt via zorgmail op een veilige manier naar uw huisarts gemaild. Alleen met uw (schriftelijke) toestemming en bij minderjarige kinderen met toestemming van de ouders, wordt informatie uitgewisseld met derden.

We zijn een kleine groepspraktijk. We werken samen met huisartsen, hulpverleners in de regio en gespecialiseerde GGZinstellingen. Als we denken dat een andere hulpverlener of instelling u beter kan helpen, verwijzen we u door. Natuurlijk alleen als u daar toestemming voor geeft. 

Té complexe problematiek kunnen wij niet aan. We stellen als voorwaarde dat clienten een dagritme én dagbesteding hebben, ze een dak boven hun hoofd hebben, over inkomen beschikken en ze in staat zijn om afspraken na te komen.