Wachttijd en bereikbaarheid

Er is op dit moment beperkt ruimte voor nieuwe cliënten:

  • Denise Boumans: aanmeldingen zijn beperkt mogelijk (werkzaam op maandagochtend – en avond, dinsdag, woensdag en donderdag )
  • Lidewei Chavannes: aanmeldingen zijn niet mogelijk  (werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag)
  • Karin van der Zwan: aanmeldingen zijn beperkt mogelijk  (werkzaam op woensdag en donderdag en evt. op andere dagen online).

Er is geen wachttijd tussen aanmelding en behandeling!

Wij adviseren u om te overleggen met uw huisarts als de wachttijd te lang is. Ook kunt u contact opnemen met uw zorg­ver­ze­ke­ring* of op de website www.emdr.nl zoeken naar een praktijk waar u eerder geholpen kunt worden.

We zijn bereikbaar op werk­dagen. De hulp­verleners van Perspectief nemen elkaar waar bij vakantie en ziekte. Via het contact­formulier van de website zijn we altijd bereikbaar voor vragen.

Bij crisis en vragen die geen uitstel verdragen in de avond of weekend moet u contact opnemen met de huisartsenpost of de crisisdienst.

Beveiligde e-mail
Een mailtje naar ons sturen met inhoudelijke informatie mag niet conform AVG- wet- en regelgeving; praktische zaken kunnen wel via de mail of whatsapp/Signal als we daar voor kiezen, maar wees u ervan bewust dat dit niet veilig is. Als u in behandeling bent verloopt mailverkeer via ons beveiligde administratiesysteem. Zorgmail wordt gebruikt om met huisartsen e.d. te communiceren.

* U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijst­bemiddeling en onder­steuning, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorg­aan­bieder een intake­gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aan­vaardbare wacht­tijden die door zorg­aanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).