Ervaringen cliënten

Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd om de Consumer Quality-index (CQ-index) in te vullen.  Deze cliënttevredenheidsvragenlijst wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar we onze zorg nog kunnen verbetering.

De volgende vragen komen aan de orde. Wat is uw ervaring met onze praktijk? Hoe werd u door de hulpverlener bejegend? Kon u samen met uw hulpverlener uw behandelplan opstellen? En hoe tevreden bent u over de uiteindelijke behandeling? We willen graag van u horen hoe we ons werk beter kunnen doen: tips zijn welkom! U kunt uw reactie ook plaatsen op https://www.zorgkaartnederland.nl

Een keer per jaar bespreken we de resultaten en gaan we na hoe we de score kunnen verbeteren. We hebben ons voorgenomen om in 2020 clienten meer te informeren over de aanwezige e-health modules.

Gemiddeld rapportcijfer 2019: 8.8
Bejegening: 10 (range 2 – 10)
Samen beslissen: 16 (range 4 – 20)
Uitvoering behandeling: 9 (range 2 – 10)

Wat is ZorgkaartNederland?

Deel uw ervaringZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Waarom ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. ZorgkaartNederland biedt daarnaast ook andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld in onze vergelijkingshulpen. Die kunt u gebruiken om te kijken welk ziekenhuis voor uw aandoening het beste voldoet aan uw wensen.

Voor zorgaanbieders is ZorgkaartNederland een instrument waarmee ze zien wat volgens patiënten goed gaat en wat beter kan. Zorgaanbieders die een pakket hebben van ZorgkaartNederland, kunnen o.a. in een dashboard de waarderingen monitoren en zien welke trends er zijn.

 

Corona/Covid-19: hoe gaat Perspectief om met de recente maatregelen?

Alle intake en behandelgesprekken worden voorgezet via beeldbellen met behulp van het programma Zoom. Je ontvangt van je behandelaar via mail een link met je afspraak waarop je kunt wachten in de virtuele wachtruimte.

Alles wat je nodig hebt is goede WiFi, laptop met camera en geluid, het liefst oortjes en een rustige ruimte. Download Zoom en de behandelaar stuurt je een link voor de afspraak waarop je kunt wachten in de virtuele wachtruimte.

We hebben een EMDR Online programma aangeschaft, dus ook EMDR trajecten kunnen gecontinueerd worden

Voor vragen kan je contact opnemen met je behandelaar of met info@perspectiefpraktijk.nl