EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een vrij nieuwe methodiek die erg effectief is bij het behandelen van posttraumatische klachten. Ook oude trauma’s ontstaan in de kindertijd, bijvoorbeeld pesterijen, een traumatisch verlopen echtscheiding, verwaarlozing/gebrek aan waardering of misbruik kunnen op deze wijze aangepakt worden. Deze trauma’s zijn vaak de oorzaak van depressieve of angstklachten en hebben tot een negatief zelfbeeld geleid.

Zie verder: www.emdr.nl.