BasisGGZ, Specialistische GGZ en JeugdGGZ

Vanwege de Corona-crisis bieden we momenteel online therapie (ook EMDR).

We bieden BasisGGZ, Specialistische GGZ en JeugdGGZ en hebben met alle zorgverzekeraars (m.u.v. Caresq ook in 2019) en de gemeenten Amsterdam – Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel) overeenkomsten afgesloten.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of het OuderKindTeam. Na afloop van de behandeling worden de kosten bij uw zorgverzekeraar of gemeente in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar verrekent vervolgens met u het eigen risico (in 2019 en 2020 is dat € 385,-). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor kinderen en jongeren vraagt uw behandelaar een SPIC (Segment Profiel Intensiteit-Combinatie) aan bij de gemeente waar het kind is ingeschreven. Hierin wordt de duur en de intensiteit van de behandeling vastgelegd.

In de BasisGGZ is een beperkt aantal gesprekken mogelijk, maximaal 750 minuten per diagnose. In overleg met uw huisarts én als er een andere diagnose gesteld kan worden, kan een 2de traject BGGZ gestart worden. We adviseren u om hierover te overleggen met uw zorgverzekeraar, om specifieke voorwaarden uit te sluiten. In de Specialistische GGZ is de duur van de behandeling niet gelimiteerd.

U kunt de kosten natuurlijk ook zelf betalen, dan heeft u geen verwijzing nodig. Ook is coaching mogelijk via uw werkgever. Zie verder bij Tarieven.

Corona/Covid-19: hoe gaat Perspectief om met de recente maatregelen?

Alle intake en behandelgesprekken worden voorgezet via beeldbellen met behulp van het programma Zoom. Je ontvangt van je behandelaar via mail een link met je afspraak waarop je kunt wachten in de virtuele wachtruimte.

Alles wat je nodig hebt is goede WiFi, laptop met camera en geluid, het liefst oortjes en een rustige ruimte. Download Zoom en de behandelaar stuurt je een link voor de afspraak waarop je kunt wachten in de virtuele wachtruimte.

We hebben een EMDR Online programma aangeschaft, dus ook EMDR trajecten kunnen gecontinueerd worden

Voor vragen kan je contact opnemen met je behandelaar of met info@perspectiefpraktijk.nl